Všeobecné informácie

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad vedomostí z oblasti internetu a webového prostredia, webových technológií, architektúry webových aplikácií a vývoja webových aplikácií na strane klienta.

Prednášky

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Základy počítačových sietí a Internetu, WWW, URL, HTTP stiahnuť PDF
2.HTML I stiahnuť PDF
3.HTML II, Úvod do CSS stiahnuť PDF
4.CSS I stiahnuť PDF
5.CSS II, Úvod do JavaScript-u stiahnuť PDF
6.Jazyk JavaScript, Úvod do programovania dynamických stránok stiahnuť PDF
7.Štandardné rozhranie JavaScript-u v prehliadači stiahnuť PDF
8.Generovanie obsahu pomocou šablón, AJAX, webové služby stiahnuť PDF
9.Knižnice jQuery a Bootstrap stiahnuť PDF
10.Zabezpečenie prenosu dát, Prihlasovacie služby poskytovateľov identity stiahnuť PDF
11.Sémantické údaje stiahnuť PDF
12.
13.

Cvičenia

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod, oboznámenie sa s vývojovým prostredím, prvá HTML stránka
2.Základy a pokročilé HTML, elementy sekcií (úloha 1)
3.Kontrola úlohy 1
4.Pokročilé HTML a CSS (Úloha 2) I
5.Pokročilé HTML a CSS (Úloha 2) II
6.Kontrola úlohy 2
7.Formulár a základné spracovanie údajov z neho pomocou JavaScript (Úloha 3)
8.Zobrazenie údajov z JavaScript objektov na HTML stránke pomocou šablón (Úloha 4)
9.Kontrola úloh 3 a 4
10.XMLHttpRequest, JSON a Mustache (úloha 5)
11.REST webové služby, POST, PUT a DELETE (úloha 6)
12.Google SignIn prihlasovanie, finalizácia mikroblogovacieho systému (úloha 7)
13.Zápočtový týždeň, odovzdanie finálneho zadania s úlohami 5,6,7

Podklady a užitočné zdroje