Kontrola úlohy 1

Úvod

Dnešné cvičenie je kontrolné, cvičiaci/a vám individuálne skontroluje stav splnenia úlohy 1.

Postup

Na odovzdanie sa pripravte nasledovne:

Poznámka:
Odovzdávanému kódu musíte rozumieť. "Preskrolovanie" zdrojového kódu na obhájenie zadania nestačí. Všetok HTML a CSS kód musí byť validný.

Za túto úlohu môžete získať maximálne 4 body, z toho: