Kontrola úloh 5, 6 a 7. Zápočtový týždeň.

Úvod

Odovzdanie a obhajoba finálnej podoby druhého zadania, jednostránkovej web aplikácie dynamického blogu.

Ciele

Dnešné cvičenie je kontrolné, cvičiaci/a vám individuálne skontroluje stav splnenia úlohy 5, úlohy 6 a úlohy 7 .

Postup

Na odovzdanie sa pripravte nasledovne:

Za túto úlohu môžete získať maximálne 21 bodov, z toho:

Poznámka:
Odovzdávanému kódu musíte rozumieť. "Preskrolovanie" zdrojového kódu na obhájenie zadania nestačí. Rozumieť je potrebné aj kódu, ktorý ste dostali hotový a je dôležitý pre chod vašej web aplikácie. Všetok HTML a CSS kód (až na experimentálne vlastnosti), aj generovaný, musí byť validný. Skontrolujte aspoň kód index.html s odstránenými otváracími a zatváracími značkami script elementov okolo šablón. Samozrejme, nevalidnosť spôsobená značkami šablón je v poriadku.

Zdroje

  1. HTML validátor od W3C, https://validator.w3.org/nu/
  2. CSS validátor od W3C, https://jigsaw.w3.org/css-validator/.