Google SignIn prihlasovanie, finalizácia web aplikácie (úloha 7)

Ciele

Úvod

Na tomto cvičení ukončíte práce na web aplikácii mikroblogovacieho systému, ktorý vyvíjate. Doplníte ho o prihlasovanie využitím služby tretej strany (Google SignIn). V rámci doplňujúcej úlohy budete môcť ukladanie názorov návštevníkov preniesť z localStorage na vlastný prototyp servera. Je tu tiež definovaná rozširujúca doplňujúca úloha za ktorú môžete získať všetky body určené pre doplňujúce úlohy z tohto a predchádzajúceho cvičenia.

Postup

  1. Úloha 1: Doplňte jednostránkovú web aplikáciu mikroblogovacieho systému o prihlasovanie pomocou Google SignIn tak, aby
    • stále bola možnosť prihlásiť resp. odhlásiť sa a
    • ak je používateľ prihlásený, doplnilo sa jeho celé meno automaticky do príslušného poľa formulára (autor) pri pridávaní resp. úprave článkov, komentárov a názorov.
    Inšpirujte sa prednáškou [1] a príkladmi k nej, najmä: Vo vašom systéme môžete použiť client ID (google-signin-client_id), ktoré je použité v týchto príkladoch.
  2. Dokončite vašu jednostránkovú web aplikáciu mikroblogovacieho systému. Presvedčte sa, či máte vo vašej aplikácii splnené povinné a prípadne aj doplňujúce úlohy z predchádzajúcich cvičení.

Zdroje

  1. Prednáška 10.
  2. Virtuálna privátna sieť (VPN) TU Košice.