Kontrola úloh 3 a 4

Úvod

Dnešné cvičenie je kontrolné, cvičiaci/a vám individuálne skontroluje stav splnenia úlohy 3 a 4.

Postup

Na odovzdanie sa pripravte nasledovne:

Poznámka:
Odovzdávanému kódu musíte rozumieť. "Preskrolovanie" zdrojového kódu na obhájenie zadania nestačí. HTML a CSS kód musí byť validný.

Za túto úlohu môžete získať maximálne 9 bodov (5+4), z toho:

Zdroje

  1. HTML validátor od W3C, https://validator.w3.org/nu/
  2. CSS validátor od W3C, https://jigsaw.w3.org/css-validator/.