Cvičenie 3 - Objektovo-orientovaný návrh a Relácie

Cieľom tretieho cvičenia je precvičiť si návrh a vytváranie tried a definovanie relácií medzi triedami. Názvy a typ premenných a metód v nasledujúcich príkladoch sú zapísané v UML notácii.

Úlohy

Úloha 3.1

Vytvorte balík rozvrh v ktorom vytvorte všetky triedy z predchádzajúceho príkladu návrhu. Pridajte všetky členské premenné a prázdne metódy a konštruktory.

Úloha 3.2

Naprogramujte konštruktory tak aby jednoducho inicializovali všetky členské premenné podľa hodnôch ich parametrov.

Úloha 3.3

V balíku rozvrh vytvorte triedu Program3_1 v ktorom vytvorte metódu main. V metóde main vytvorte a poprepájajte objekty pre cvičiaceho, štyroch študentov, jednu miestnosť, jeden predmet a jednu rozvrhovú jednotku podľa vášho cvičenia.

Úloha 3.4

Naprogramujte metódu pridajJednotku(jednotka: RozvrhovaJednotka): void, ktorá do statického poľa jednotky pridá na koniec nový prvok. Pri pridávaní nového prvku musíte vytvoriť nové pole s väčšou veľkosťou do ktorého skopírujte existujúce prvky a nastavte nový prvok.

Úloha 3.5

Naprogramujte metódu nastavVyucujuceho(jednotka: RozvrhovaJednotka, vyucujuci: Vyucujuci): void. Pri nastavovaní zistite, či má zadaný vyučujúci nejakú kolíziu na daný deň a hodinu rozvrhovej jednotky a ak áno, vyučujúceho nepriraďte a vypíšte chybovú správu.